Plastik Cerrahi NedirGenel olarak Plastik Cerrahi doğuştan gelen yada sonrada çeşitli sebeplerden ve kozmetik amaçla var olan ya da kaybedilmiş organ doku ve yapıların yeniden yapılandırılması ve işlevsel hale getirilmesidir.

Plastik cerrahi hasarlı organ doku ve vücut bölgelerini onarmak ve daha iyi görünmesi için yapılan işlemleri ifade eder. Bu tür cerrahi işlemler son derece uzmanlık ve deneyim gerektirir. Plastik cerrahide uygulamalar dikkatli bir şekilde kişiye özel hazırlanmalıdır. Deneyim ve uzmanlık gerektiren hassas birçok kesme ve dikiş teknikleri ile son teknoloji ürünü cihaz ve implantlar kullanılır.

İşlem sonrası yara izi oluşumunu en aza indirmek için yapılan uygulamalar özenle karakterize edilir. Teknolojini gelişmesi ile kullanılan alet ve cihazlarda ki son gelişmeler, yapay uzuvlar ve vücut parçaları için yeni malzemeler ve geliştirilmiş cerrahi teknikler sayesinde plastik cerrahi prosedürlerinin kapsamı oldukça genişlemiştir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin aynı şeyi ifade ettiği düşünülür. Fakat Plastik Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Cerrahisi, plastik cerrahinin iki alt dalıdır.

Plastik cerrahların önemli bir kısmı uzmanlıklarını Estetik cerrahiye odaklamayı tercih etmektedir. Rekonstrüktif cerrahi ve Estetik Cerrahi terimleri zaman zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak bu teknik açıdan doğru değildir. Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanlarıyla yakından ilgili, ancak aynı değildir.

Plastik ve rekonstrüktif cerrahi

Vücutta doğuştan yada sonradan trafik ve iş kazası, yanık kanser, enfeksiyon gibi travma kaynaklı şekil ve fonksiyon bozukluklarının onarılması, giderilmesi ve yenilenmesi ile ilgilenir. Burada öncelikli amaç vücut bütünlüğünün devamı ve uygulanan işlemler ile hastanın görünüşünün düzeltilmesi ile birlikte oluşan hasarın en alt düzeye indirilmesi hedeflenir.

Estetik cerrahi ile yapı ve bütünlüğünü kaybetmemiş normal işlevine devam eden organ, doku ve vücut bölümlerinin yeniden şekillendirilmesi ve daha iyi görünmesi hedeflenir. Bu durumda genellikle amaçlanan, hastanın dış görünüşünden memnun olmamaları, sosyal alanda ilişkilerini düzeltmek ve geliştirmek ile birlikte kişinin kendine olan özgüvenini artırması gibi birçok faktör sayılabilir.

Özel bazı durumlarda Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin aynı anda kullanılması gerekir. Örnek olarak meme kanser nedeni ile bir memesini kaybeden hastaya, yeni silikon göğüs yapılması ve diğer göğüs yeni yapılana uyması için şeklini değiştirilmesi işlemi gösterilebilir.

Plastik Cerrahi sadece estetik ve dış görünüşlerinden rahatsız olukları için daha iyi görünmek ya da vücutta bulunan organ, doku ve yapısal bozukluğa göre bölgenin yeniden şekillendirilmesi ve işlev ve fonksiyonu geri kazandırması işlemlerini kapsar. Plastik cerrahi ameliyatları, spesifik bir vücut bölgesi ile sınırlı kalmaz, bütün organlar yüz, saç, deri gibi tüm vücut alanını kapsar. Belirli yaş ve cinsiyete bağlı değildir.

Plastik cerrahi işlemler

Travma sonucu kaybedilen organ ve doku, doğuştan gelen anomaliler, kanser, yanık, enfeksiyon ya da estetik kaygılarla yapılan tüm ameliyatlarda hedef hastanın en zarar ve en iyi dış görünüşü hedeflenerek yapılmasıdır. Ameliyat sonuçları önceden hedeflenmelidir.

Hasta ameliyat sonuçlarını anlayabilecek mental kapasitede olması gerekir. Özellikle estetik kaygılar gözetilerek yapılacak bazı ameliyatlarda hastanın psikolojik durumu gözlenmeli ve gerekirse psikiyatrik destek istenmelidir. Birçok sebepten estetik ameliyat olunması gerekebilir, kozmetik ve estetik kaygılar nedeni ile ameliyat olmak utanılacak bir şey değildir.

Beğenilmeyen vücut bölümü üzerinde yapılacak çok basit uygulamalar dahi, çoğu zaman kişilerde özgüven duygusunu geliştirdiği gözlenmiştir. Plastik cerrahi çoğu zaman, kozmetik ve estetik kaygıların giderilmesi için değil, çeşitli sebeplerden işlevini kaybeden organ ve dokuların onarılması ve fonksiyonunu tekrar yerine getirmesi için çalışır.

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi çoğu işlemlerde iç içe geçmiştir. Plastik rekonstrüktif işlemler hastanın değişik sebeplerle kaybettiği vücut bütünlüğünün ve işleyişinin normale dönüşü, estetik ameliyatlar ise normal olan işleyişin ötesine geçilmesidir. Plastik cerrahide hastadaki mevcut soruna göre, standart cerrahi teknikler uygulanabilir.

Buna rağmen her ameliyatta, kendi içinde taşıdığı özel şartları ve riskleri nedeni ile temel cerrahi tekniklerine sadık kalınarak, cerrahın yeteneğine ve deneyimine bağlı olarak birçok değişikliğe gidilebilir. İster estetik kaygılar, ister işlev kaybını iyileştirme veya yenileme ameliyatı olsun ameliyat öncesi hasta için en iyi sonuç verecek yöntem seçilir. Plastik cerrahide, cerrahın yeteneği, sorunları çözme şekli, deneyimi ve uzmanlığı bu noktada devreye girer.

İster rekonstrüktif ister estetik amaçlı olsun, plastik cerrahide uygulanan ameliyatlar oldukça geniş kapsamlıdır. Genel anlamıyla, sebebi ne olursa olsun, vücudun her tarafındaki deri, deri altı, kas ve kemik dokularını etkileyen kayıpların onarımı, eksik doku ve organların tamamlanması veya görünüm yada fonksiyon bozukluğuna yol açan istenmeyen fazla dokuların vücuttan uzaklaştırılması için plastik cerrahi ameliyatları uygulanır.

Hedef, vücudun fonksiyon ve estetik bütünlüğünün sağlanmasıdır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi sürekli ilerleyen teknoloji ile birlikte, bulunan yeni yöntem ve teknikler sayesinde dünyada ve ülkemizde her geçen gün gelişmektedir. Plastik cerrahide, hastanın sorunları beklentileri, uygulanacak tedavi yöntemleri, bu uygulanacak tedavilerin kişiye özel taşıdığı riskler ve işlem sonuçları değişmektedir. Plastik cerrahi işlemlerinden önce doktor hasta ve gerekirse psikolog rehberliğinde kişiye özel tedavi planlanması ve uygulaması yapılır.

Plastik Cerrahi Alanında Sunduğumuz Hizmetler