Rekonstrüktif Cerrahi

Rekonstrüktif Cerrahi Nedir ?

Rekonstrüktif Cerrahi, en geniş anlamıyla , vücudun görünümünü ve işlevini geri kazanması için cerrahi işlemin kullanılmasıdır. Rekonstrüktif kelimesi, İngilizcedeki “Reconstruction” kelimesi “hasarlı bir yapıyı yeniden inşa etmek” anlamına gelir. Maksillofasiyal Cerrahlar, Plastik Cerrahlar ve Otolaringolojistler, travma sonrası yüzlerde ve kanser sonrası baş-boyundaki rekonstrüktif cerrahi işlemlerini yapabilmektedir.

Cerrahideki diğer dallar (örn., genel cerrahi, jineokolojik cerrahi, pediatrik cerrahi, estetik cerahi, pediatrik cerrahi) bazı rekonstrüktif işlemlerini gerçekleştirmektedir. Buradaki ortak özellik vücut anatomisini ve vücut kısımlarını cerrahi girişimler sonucunda normal işlevini geri kazandırılmasıdır.

Rekonstrüktif Cerrahi İşlemleri

Rekonstrüktif plastik cerrahi yanık; yüz kemiklerindeki kırıklar el ve yumuşak doku yaralanmaları gibi travmatik yaralanmalar; yarık dudak-damak ve el, yüz deformiteleri gibi doğumsal anomaliler; enfeksiyon, kanser gibi gelişimsel anomaliler, sonucunda vücut kısımlarında ortaya çıkan yapısal veya işlevsel bozuklukların düzeltilmesini içermektedir. Rekonstrüktif plastik cerrahi genellikle fonksiyonel iyileşme sağlamakla beraber normal fiziksel görünümü oluşturmayı da amaçlamaktadır. En yaygın rekonstrüksiyon prosedürleri tümör cerrahisi, yaralanmaların onarılması, yara izi tedavileri, el cerrahisidir. Son yıllarda mastektomi sonrası yeniden meme yapımı (meme rekonstrüksiyonu) da azımsanmayacak oranda artış göstermiştir. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği’nin verilerine göre kadınlarda meme rekonstürksiyonu 2007 yılında bir önceki yıla göre %2 artış göstermiştir. Erkeklerde ise bu rakam %7 olmuştur. 2012 yılında Amerika’da 68,416 operasyon yapılmıştır. Diğer rekonstrüktif girişimler olarak yarık dudak-damak onarımı, yanık hastalarındaki kontraktür cerrahisi, kulak rekonstrüksiyonu sıralanabilir.

Plastik cerrahlar mikrocerrahi teknikleri kullanarak yakın dokular ile kapatılamayacak yaraların kapatılmasında serbest flepler kullanılmaktadır. Bu dokular değişik oranlarda cilt, kas-kemik dokusu içerebilen kendine ait kan damarları bulunan dokulardır. Bu kan damarları üzerinden kaldırılan serbest dokular alıcı alandaki ortalama 1-2mm çapındaki damarlara dikilerek açık yaralar kapatılabilmektedir.

Rekonstrüktif amaçlı veya estetik amaçlı plastik cerrahi de gerçekleştirilen ameliyatlar oldukça geniş kapsamlı operasyonlardır. Genel anlamı ile sebebi her ne olursa olsun vücudun her tarafında bulunan deri, kas, deri altı ve kemik dokularını etkileyen kayıpların çözümü eksik doku ve organların tamamlanması veya görünüm fonksiyon bozukluğuna yol açmakta olan istenmeyen dokuların vücuttan uzaklaştırılması için plastik cerrahi ameliyatları gerçekleştirilir. Burada ki hedef vücudun estetik ve fonksiyon olarak bütünlüğünün sağlanabilmesidir. Plastik cerrahinin önemini vurgulayan bir durum kendiliğinden ortaya çıkabilmektedir. Damak yaralanması ile anomalisi doğan bir bebek önce çocuk hastalıkları sonrasında çocuk cerrahisi belki kbb (kulak, burun, boğaz) uzmanı tarafından görülür. Kişinin yaşı ve damağında gerçekleşen problem sebebiyle az önce saydığımız uzmanlık dalları tarafından tedavi edilecekmiş gibi görünse bile tedavi edilememektedir. Damak yarıklı bir bebek plastik cerrahi tarafından ameliyat edilebilmektedir. Burada pratisyen ve diğer uzman hekimlere düşen görevler kişiyi ve ailesini telaşlandırmadan yönlendirmektir. İlk kişinin nasıl besleneceği ve orta kulakta ortaya çıkabilecek olan sorunlardan nasıl korunacağı öğretilir. Sonrasında ise plastik cerrahiye gönderilir. Benzer bir şekilde ise yaşlanmaya ve güneş ışığının etkisine bağlı olarak gerçekleşen sorunlar estetik bir sorun gibi görülebilmekle beraber çoğu zaman onarım gerektirir. Örnek verecek olursak, göz kapağı sarkıklığını düzeltmeye yönelik olan ameliyat görmeyi sağlamak ve gözü kurtarmak amacı ile gerçekleştirilir. Yüz felcinde ise dış görünüm yanında gerçekleştirdiği yüzde ki dengeyi sağlamak, mimik kaslarına fonksiyon kazandırma amacıyla bir seri ameliyatlar gerçekleştirilir. Genetik ve hormonal değişiklikler veya bazı hastalıkların sonucunda kamburluğa yol açılabilir, sütyenin kol sinirlerine baskı yapmasına bağlı olarak kolda uyuşmalar gerçekleşebilir. Meme küçültme ameliyatında ise hem göğüslere doğal bir görünüm kazandırılmış olur hem de büyük göğüslerin yol açtığı sorunlardan kurtulmuş oluruz. Bu sayede kişinin yaşamı kolaylaşır. Diğer bir örnek ise göğüs konusunda kanser sebebiyle memesi alınmış kadınlardır. Kanser hastalığının yarattığı korku yanında memenin kaybedilmesi kadının psikolojisini, günlük yaşamını, giyimini ve kaybedilen bir organın yerine konmasını sağlayan rekonstrüktif bir işlemdir.

Günümüzde ki değişik uzmanlık dallarının birlikte çalışması sayesinde eskiden düzeltilemeyen veya çok zor düzeltilen ciddi doğumsal anomaliler ve fonksiyon bozuklukları kolayca düzeltilir. Ulaşılması zor tümörler ameliyatla çıkarılabilir ve gereğinde serbest doku nakilleri sayesinde rekonstrüksiyon gerçekleştirilebilmektedir. Plastik ve Rekonstrüktif cerrahinin uzmanlığı olan alanlardan biri de el cerrahisidir. El yaralanmaları, doğumsal ve sonradan olma el deformiteleri, yanıkların tedavisi plastik cerrahi tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Mikro cerrahi sayesinde mikroskop altında 0.5 mm. çapında ki bir damara 8 adet dikiş gerçekleştirilebilir. Zamanımızda parmak gibi kopmuş bir organın parçalarının sadece eski yerine tutturulması değil de aynı zamanda fonksiyon kazandırılması da göz önünde tutulur. Mikro cerrahi ile serbest doku nakilleri de gerçekleştirilebilecek bir hale gelmiştir. Plastik ve rekonstrüktif cerrahinin en çok dikkati çeken ve medya da yer alan tarafı estetik veya kozmetik cerrahi olmaktadır. Dış görünüşünden memnun olmayan birçok kişinin bu sebepten dolayı psikolojik sorunları oluşmuştur. Bunların önüne geçmek için, özgüvenlerini arttırmak için, hayata yeniden bağlamak ve kişiyi daha güçlü hissettirmek için ameliyatlar gerçekleştirilebilir. Hastayı rahatsız eden soruna temel prensipler içeren ameliyat tekniklerinin sayesinde bir sanatçı gözüyle yaklaşım gerçekleştirmek gerekir. Hastanın doku kalitesi, yapısı, ırk özellikleri, sistemik sorunları, ilaç kullanımı, alkol kullanımı ve yara iyileşme şekli gibi faktörler sonucu yüksek oranda etkilemektedir. Bu bilgiler sayesinde alınacak olan sonuçlar önceden görülebilmektedir. Estetik ve rekonstrüktif cerrahinin ameliyatları kişi de mucize yaratmaz. Estetik ve rekonstrüktif cerrahı tıp prensiplerinin temelini uygulayan yaratıcı tip insanlarıdır.

Plastik Cerrahi Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • El Cerrahisi
  • Rekonstrüktif Mikrocerrahi
  • Maksillofasiyel Cerrahi
  • Ortognatik Cerrahi
  • Baş-Boyun ve Cilt Tümörleri Cerrahisi
  • Doğuştan El ve Yüz Anomalileri Tedavisi
  • Dudak-Damak Yarığı Tedavisi
  • Kraniofasiyal Cerrahi
  • Akut-Kronik Yara Tedavisi
  • Doku Nakilleri  (Greft ve Flep Cerrahisi)